GDPR

06/09/2018
gdpr

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze groepspraktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

  • Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 
  • Onze verpleegsters zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Onze praktijkassistente is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Onze PC's zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma's.

Aan de patiënten zullen wij een "informed conscent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Wij vragen ook aan iedere patiënt om onze privacy-verklaring te lezen, ondertekenen en terug te bezorgen zodat we in de toekomst al dan niet mail mogen gebruiken in het kader van kwaliteitsgebonden projecten zoals griepvaccinatiecampagnes, ed ..

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Elke patiënt heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevens wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Meer info op de website van de Privacycommissie.