Valpreventie

01/04/2021

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere populatie. Iedereen kent wel iemand die ernstig ten val kwam of misschien bent u zelf reeds gevallen. Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en onder de oudere personen wonend in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val. Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename van de zorgkosten. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt.

Raadpleeg de website www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie voor meer informatie.

Voor advies en ondersteuning kan je terecht bij het Logo uit jouw regio.