Praktijkinfo

Algemene info

In onze praktijk willen we kwaliteitsvolle en veilige huisartsgeneeskunde voor iedereen aanbieden, ongeacht sociale status of etnische afkomst.  Dit wil zeggen gezondheidszorg op maat van de patiënt waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de heersende richtlijnen.

We streven ernaar om zorg aan te bieden zonder belangrijke wachttijden voor de patiënt.  Wij willen geen patiënten weigeren, maar bij toenemende werkdruk taken intern delegeren zodat efficiënt zorgbeheer mogelijk blijft. 

Voor de continuïteit van de medische zorg werken we samen met de regionale huisartsenorganisatie. Samenwerken als team, met respect voor ieders werkorganisatie, rekening houdend met de soms wisselende thuissituatie vinden we belangrijk.  Iedere werknemer maakt deel uit van het team.

We streven naar duurzaam management van de praktijk. Up-to-date blijven met medische kennis, en deze kennis en ervaring overdragen aan huisartsen in opleiding en toekomstige praktijkassistentes. We willen een voorbeeldfunctie zijn voor kwaliteitszorg en dit tot uiting brengen in jaarlijkse rapportage

Een HAIO oftewel huisarts-in-opleiding is een afgestudeerd arts die zijn specialisatiejaren in de huisartsgeneeskunde aan het voltooien is.  Dit wil zeggen dat deze persoon reeds het basisdiploma geneeskunde op zak heeft en zelfstandig consultaties doet en voorschriften maakt.  Binnen onze praktijk krijgt een HAIO de kans om zijn ervaring verder uit te bouwen, en dit voor een periode van één of twee jaar.We voorzien frequente overlegmomenten tussen alle artsen.  Dit stimuleert zowel de HAIO als de vaste huisartsen in de praktijk om kwalitatieve geneeskunde te voeren en op de hoogte te blijven van de nieuwe evoluties binnen ons vak. 

Het Artsenhuis "Centrum"

Er zijn 4 plaatsen voorzien voor het gebouw.  Alsook 1 verharde plaats voor mensen met een beperking.   Hier mag men enkel parkeren indien u een speciale parkeerkaart heeft.

Achteraan het gebouw zijn 5 plaatsen voorzien.  De garage is voorbehouden voor de artsen, personeel en bewoners. 

 

Het Artsenhuis "Den Hout"

Er zijn 4 plaatsen voorzien voor het gebouw.

Achteraan het gebouw is voorbehouden voor artsen, personeel en bewoners.

 

Indien er geen plaats is, er ruimte genoeg langs de baan op enkele meters van de praktijk.

Parkeren is ten allen tijde op eigen risico.  Het Artsenhuis is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

2020

Niet-geconventioneerde tarieven

Raadpleging                31,00€ 
Raadpleging na 18u00    35,00€
Huisbezoek  47,00€

Voor info betreffende terugbetaling kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Bent u nieuwe patiënt en wenst u zich in te schrijven in onze praktijk ?

Gelieve dit formulier ingevuld mee te brengen bij uw eerste consultatie.

 

Bij een geplande heelkundige ingreep dient u vooraf een preoperatief dossier te laten invullen bij uw huisarts.

 

De vragenlijst die u meekreeg vult u zelf zo goed mogelijk in.

 

Onze praktijkverpleegkundige doet het voorbereidende onderzoek zoals bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje), etc..

U kan bij haar een afspraak maken via het secretariaat.  Maak tijdig een afspraak !

 

Nadien komt u bij uw huisarts voor het vervolledigen van het dossier / vragenlijst.

 

Afspraak maken

Al onze consultaties verlopen steeds op afspraak.  Zo wordt de wachttijd tot een minimum beperkt.

Enkel patiënten met een reeds bestaand dossier kunnen bij een huisarts van Het Artsenhuis online een afspraak boeken.

 

Maak nu een afspraak

 

Inloggen kan met uw naam + . (punt) + 1e letter voornaam. 
Vb. Peter De Cock , dat wordt login:  decock.p

Het wachtwoord is standaard uw geboortedatum (formaat DD/MM/JJJJ). 
Dit wachtwoord kan u zelf wijzigen via “Instellingen”.  Dit wordt ten zeerste aangeraden om maximale privacy te garanderen.

Via “Mijn Afspraken” kan u de afspraak zelf beheren (wijzigen of annuleren) tot 2u voor het uur van de afspraak.

U kan ook telefonisch een afspraak maken tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Het Artsenhuis Centrum                           Het Artsenhuis Den Hout
014 765 540    014 613 450

 

Opmerkingen:
•Gelieve voor elke patiënt een afspraak te maken.  Komt u met 2, maak dan 2 afspraken.
•Indien u een langere raadpleging wenst (vb. een gesprek, invullen verzekeringspapieren, pre-operatief dossier of kleine ingreep) gelieve steeds telefonisch contact op te nemen.
•We vragen u om tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak.  Zo zorgt u ervoor dat anderen niet onnodig dienen te wachten.
•Gelieve afspraken die je niet kan nakomen tijdig te annuleren

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien enigzins mogelijk altijd naar de praktijk te komen.

Wanneer u door uw aandoening echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u telefonisch om een huisbezoek vragen voor 10u00 ‘s morgens.

Wij proberen in het mate van het mogelijke de huisbezoeken dezelfde dag nog af te werken en geven prioriteit aan dringende huisbezoeken

Vertegenwoordigers kunnen sinds september 2018 ook terug online afspraken maken bij onze artsen.

We willen wel vragen om slechts 1 afspraak per vertegenwoordiger per jaar in te boeken.  Men kan maximaal 3 maanden op voorhand een afspraak inboeken.


Maak een afspraak als vertegenwoordiger

 

 

Nuttige links

Algemeen Europees Noodnummer     112                            Brandweer 100
Huisartsenwachtpost 014 410 410   Antigifcentrum 070 245 245
Tandartsenwachtpost 0903 39969   Rode Kruis 105
Medische spoeddienst 100   Child Focus 116000 (vanuit België)
Federale politie 101   Zelfmoordlijn 1813
      Druglijn 078 15 10 20
      Meldpunt (kinder)misbruik & geweld    1712
      Anonieme Alcoholisten (AA) 03 239 14 15

 

  Algemeen telefoonnummer     Telefoonnummer spoeddienst       
AZ Turnhout   014 40 60 11 014 40 60 52
AZ St Jozef Malle 03 380 20 11 03 380 20 80
Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniën Zoersel     03 380 30 11  


 

Christelijke Mutualiteit
 
Vredestraat 11,  2340 Beerse  
 

014 40 31 11
 

Socialistische Mutualiteit              
   
Bisschopslaan 32, 2340 Beerse
 
014 61 14 92
 
Onafhankelijk Ziekenfonds
 

Essenweg 12, 2310 Rijkevorsel
Vogelzang 2, 2300 Turnhout
 

03 201 85 55
03 821 14 91
 

Liberale Mutualiteit
 
Victoriestraat 30, 2300 Turnhout
 
014 41 70 99
 
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
 
Kasteelplein 10/1, 2300 Turnhout           
  
015 28 90 90     
     

 

Om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden is het essentieel dat uw zorgverleners een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis. 
Die gegevens zitten vaak verspreid bij de verschillende zorgverleners en zorginstellingen die u ooit hebt geraadpleegd. Met uw geïnformeerde toestemming maakt u ze beschikbaar voor de zorgverleners die u momenteel opvolgen. Daardoor kunnen ze u sneller én beter behandelen en voorkomen ze dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. Het is ook veiliger voor u: medicatie-interacties, eventuele allergieën en andere cruciale gegevens worden immers meteen gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling de samenwerking en communicatie tussen uw zorgverleners. 
Het delen van medische gegevens gebeurt uiteraard beveiligd en met respect voor de rechten van de patiënt. 

U kunt inloggen op het CoZo-patiëntenportaal met uw elektronische identiteitskaart (eID of ITSME). Klik rechts bovenaan op de knop 'Aanmelden' om naar de beveiligde site te gaan. Plaats uw eID in de kaartlezer, klik op de knop 'Aanmelden' en geef uw pincode in. Ofwel kiest na het aanmelden voor ITSME waarna u de ITSME-app op uw smartphone en volgt u de instructies.

https://www.cozo.be

De Gezondheidsgids is een instrument waarmee jij zelf je gezondheid in de gaten kan houden, thuis én bij je huisarts.

Aan de hand van jouw antwoorden op de vragenlijst , krijg je een persoonlijk advies op maat.  Dat advies helpt je jouw gezondheid op te volgen en ziekten te voorkomen.

Je hebt daarnaast de mogelijkheid om je antwoorden te delen met je huisarts, zodat hij eventueel je antwoorden kan aanvullen met gegevens uit je dossier en jouw situatie op afstand kan opvolgen.

De vragenlijst duurt +/- 10 minuten, je hebt wel een kaartlezer en/of ITSME account nodig om aan te loggen.

https://www.gezondheidsgids.be/

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij je huisarts. 

 

Patiëntenfolders

U werd door uw arts doorverwezen voor het ondergaan van een 24 uur bloeddrukmeting? 
Dit onderzoek maakt het mogelijk om het verloop van uw bloeddruk gedurende de dag in kaart te brengen.

U kan voor dit onderzoek terecht bij onze verpleegsters.  Maak hiervoor een afspraak aan de balie.

Meer informatie :

Patiëntenfolder 24u bloeddrukmeter

Een kijkonderzoek van de darm wordt ook wel endoscopie genoemd. De arts gaat met een flexibele slang via uw anus uw dikke darm in. Deze flexibele slang, met daarop een kleine camera en een lampje, wordt een endoscoop genoemd. Met de endoscoop kan de arts de binnenkant va uw darm goed bekijken. Poliepen en tumoren kunnen op die maniet opgespoord worden.

Tijdens een colonoscopie wordt de gehele dikke darm onderzocht. Bij een sigmoïdoscopie onderzoekt de arts alleen het laatste S-vormige deel van de dikke darm wordt onderzocht. Een proctoscopie is een endoscopie van alleen de endeldarm.

Meer info:

Patiëntenfolder colonoscopie AZ Turnhout

Voorbereiding colonoscopie thuis

http://www.maagdarmturnhout.be/

De Gezondheidsgids van Domus Medica is een instrument dat de huisarts helpt bij het opmaken van een persoonlijk preventieplan voor de patiënt. Hij kan toegepast worden vanaf 18 jaar.

Indien u een jaarlijks onderzoek wenst te laten doen; kan u een preventieconsult afspreken met onze praktijkverpleegster.  Er wordt dan een algemeen bloedonderzoek gedaan, uw vaccinaties worden nagekeken, deelnames aan bevolkingsonderzoeken overlopen etc.

U brengt dit formulier dan ingevuld mee .