Visie & Missie

In onze praktijk willen we kwaliteitsvolle en veilige huisartsgeneeskunde voor iedereen aanbieden, ongeacht sociale status of etnische afkomst.  Dit wil zeggen gezondheidszorg op maat van de patiënt waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de heersende richtlijnen.

We streven ernaar om zorg aan te bieden zonder belangrijke wachttijden voor de patiënt. 

Wij willen geen patiënten weigeren, maar bij toenemende werkdruk taken intern delegeren zodat efficiënt zorgbeheer mogelijk blijft. 

Voor de continuïteit van de medische zorg werken we samen met de regionale huisartsenorganisatie.

Samenwerken als team, met respect voor ieders werkorganisatie, rekening houdend met de soms wisselende thuissituatie vinden we belangrijk.  Iedere werknemer maakt deel uit van het team.

We streven naar duurzaam management van de praktijk.Up-to-date blijven met medische kennis, en deze kennis en ervaring overdragen aan huisartsen in opleiding en toekomstige praktijkassistentes.

We willen een voorbeeldfunctie zijn voor kwaliteitszorg en dit tot uiting brengen in jaarlijkse rapportage.